Lịch sử VBIS

VBIS là một công ty nghiên cứu và tư vấn độc lập được thành lập bởi các nhà nghiên cứu và tư vấn chuyên nghiệp, họ đã đạt được bằng tiến sĩ về Kinh tế Phát triển và Toán kinh tế từ các quốc gia khác nhau. VBIS quyết tâm trở thành một trong những cơ sở nghiên cứu và tư vấn hàng đầu trong các lĩnh vực chính sách xã hội kinh tế và tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, đối phó với nghèo đói và bảo vệ xã hội, đánh giá tác động trong nước. VBIS là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về đánh giá tín dụng độc lập, xây dựng các chỉ số đánh giá tín dụng, phân tích và đánh giá rủi ro, nghiên cứu đầu tư và dữ liệu của doanh nghiệp. ước mong của công ty là cung cấp cho các nhà đầu tư các đánh giá tiêu chuẩn, độc lập và khách quan, giúp họ ra quyết định đầu tư tài chính một cách tự tin và chắc chắn hơn.

Tìm hiểu thêm

Nhân Viên Công Ty

Lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn

Báo cáo xếp hạng tín dụng

VBIS cung cấp dịch vụ xếp hạng doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.

Khảo sát doanh nghiệp

Chúng tôi có kinh nghiệm rộng rãi trong việc thiết kế, tổ chức và thực hiện các cuộc khảo sát doanh nghiệp quốc gia và khu vực, cũng như phân tích bộ dữ liệu thu được từ các cuộc khảo sát này để cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách.

Thị trường tài chính

VBIS đã cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm cung cấp thông tin tài chính của các công ty và thị trường; tiến bộ công nghệ và các chỉ số hiệu quả của các công ty, ngành và tỉnh; dịch vụ phân tích ngành và doanh nghiệp; dự báo các chỉ số kinh tế ở cả cấp quốc gia và ngành; tư vấn cho các chính sách phát triển doanh nghiệp; tổ chức các chương trình đào tạo về lĩnh vực kinh tế và tài chính; dịch vụ đào tạo tin học và nghiên cứu khoa học.

Dịch vụ tư vấn và đào tạo

VBIS cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn để giúp các tổ chức cân đối điểm nhìn, lập kế hoạch chiến lược và phát triển KPI.

Liên Hệ Ngay

Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn nổi bật

Báo cáo Thường niên về Chỉ số Xếp hạng Tín dụng của Việt Nam

Năm Khách hàng Tóm tắt Nhiệm vụ chính Địa điểm thực hiện Người tham khảo
2012 Văn phòng Chính phủ Việt Nam Dự án nhằm đo lường tiến bộ công nghệ của các doanh nghiệp, khả năng tài
chính của các doanh nghiệp, sau đó tiến hành các cuộc khảo sát cho ngành công nghiệp chế
biến.
 • Thiết kế khảo sát và bảng câu hỏi.
 • Thu thập dữ liệu về hiệu suất của khoảng 600 công ty trên toàn
  quốc cho việc đánh giá tín dụng.
 • Thu thập dữ liệu về khả năng tài chính của khoảng 40 ngân hàng
  thương mại trên toàn quốc để xếp hạng cạnh tranh.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Vĩnh Phúc, Thành
phố Hải Phòng, và Tỉnh Bình Dương.
Nguyễn Khắc Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của VBIS
2011 Văn phòng Chính phủ Việt Nam Dự án nhằm đo lường tiến bộ công nghệ của các doanh nghiệp, khả năng tài
chính của các doanh nghiệp, sau đó tiến hành các cuộc khảo sát cho các ngành công nghiệp xuất khẩu
như sản xuất gạo, cà phê, trà và ngành công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Thiết kế khảo sát và bảng câu hỏi.
 • Thu thập dữ liệu về hiệu suất của khoảng 580 công ty trên toàn
  quốc cho việc đánh giá tín dụng.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Vĩnh Phúc, Thành
phố Hải Phòng, và Tỉnh Bình Dương
Nguyễn Khắc Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của VBIS
2010 Văn phòng Chính phủ Việt Nam Dự án nhằm đo lường tiến bộ công nghệ của các doanh nghiệp, khả năng tài
chính của các doanh nghiệp, sau đó tiến hành các cuộc khảo sát cho các ngành công nghiệp như ngành
chế biến thủy sản, sản xuất thức ăn, ngành dệt may, xây dựng, và ngành công nghiệp điện, khí đốt và
cấp nước.
 • Thiết kế khảo sát và bảng câu hỏi.
 • Thu thập dữ liệu về hiệu suất của khoảng 595 công ty trên toàn
  quốc cho việc đánh giá tín dụng.
 • Thu thập dữ liệu về khả năng tài chính của khoảng 80 công ty lớn
  và 20 ngân hàng trên toàn quốc để xếp hạng công nghệ.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của VBIS

KHÁCH HÀNG CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Châu Âu cho Việt Nam (ETV2)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YKK AP INDONESIA, PT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (INDONESIA)

MARUBENI-ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD

MISUMI VIETNAM COMPANY LIMITED

CÔNG TY CỔ PHẦN VERAC

Các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản khác tại Việt Nam